Witruwiański makrokosmos

Człowiek jako mikrokosmos wpisany w uniwersalny makrokosmos

Go to link