Wpływ wszechświata na człowieka

Ilustracja z „Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni”

Go to link