„Editio Princeps”

„Definicje” „Organon” dzieło Arystotelesa poświęconego logice. Wydanie weneckie z 1495.