Wszechświat według Polemeusza

Model wszechświata utrwalając geocentryczna teorię Arystotelesa, w której Ziemia znajduje się w centrum wszechświata.

Go to link