Drzewo Porfiriusza

Drzewo Porfirusza z „Institutiones philosophicae” Purchotiusa, 1730 r.

Go to link