Drzewo cnót i przywar

Ilustracja z „Liber Floridus”

Go to link