Drzewa ośmiu błogosławieńst

Ilustracaja z „Liber Floridus”

Go to link