Graficzny system wiedzy ludzkiej

Struktura,według której zorganizowana była wiedza w „Encyclopedii”. Miała trzy główne gałęzie: pamięć, rozum i wyobraźnię.

Go to link