Fazy rozwoju embrionów

Embriony ryby (F), salamandry (A), żółwia (T), kurczaka (H), świni (R), królika (K) i człowieka (M)

Go to link