Dostawy mięsa

Kartogram, który za pomocą wykresów kołowych pokazuje ilości bydła wysyłanego z całej Francji do spożycia w Paryżu (1858)

Go to link