Dostawy bydła

Mapa kolejowych dostaw bydła do Paryża w 1862 roku.

Go to link