Człowiek - rożne profesje

Słownik obrazkowy, strona z segregatora Gerd Arntz, 1929-33

Go to link