Liczenie na palcach

Rycina z „Summa de arithmetica, geometria. Proportioni et proportionalita”.

Go to link