top of page

Barok

okres w kulturze europejskiej od końca XVI wieku do XVIII wieku. Były to czasy odejścia od renesansowego humanizmu antropocentrycznego na rzecz mistycyzmu teocentrycznego. W sztukach wizualnych zasady harmonii ustąpiły miejsca chęci wywarcia na odbiorcy jak największego wrażenia. Barok to okres rewolucji naukowej, obok uniwersytetów zaczęły powstawać towarzystwa naukowe pod patronatami władców, a edukacja prężnie rozwijała się głównie dzięki działalności zakonów. Na skutek wykształcenia się racjonalizmu oraz empiryzmu nastąpił rozwój nauk przyrodniczych: biologii, astronomii, fizyki, a także medycyny i psychologii. Barokowe wizualizacje wiedzy uderzają swoją przenikliwością i wielowątkową treścią. To nie tylko drzewa wiedzy, układy centryczne, mapy połączeń świadomości, zmysłów i myślenia abstrakcyjnego, ale również opisy powstawania zjawisk takich
jak na przykład tęcza.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

Robert Fludd

(ur. 1574, zm. 1637)

 

doktor medycyny, filozof, pisarz, zajmował się studiowaniem ludzkiej psychiki. Wyznawca nauk różokrzyża i alchemik, członek królewskiego kolegium fizyókw. Fludd jest najbardziej znany ze swojego wkładu w filozofię okultystyczną. Swoje teorie opisał
w dziele „Metafizyczne, fizyczne i techniczne historia dwóch światów, czyli większe i mniejsze.”, opublikowanym w Niemczech
w latach 1617 i 1621. 

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Robert Fludd
Kartezjusz

Kartezjusz 

(ur. 1596, zm. 1650)

 

René Descartes – francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku, uznawany również za ojca filozofii nowożytnej. Autor najsłunniejszego cytatu filozoficznego: Cogito ergo sum (łac. „myślę, więc jestem”). Kartezjusz  był  jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli mechanicyzmu. Tym, co różniło mechanicyzm Kartezjusza od wcześniejszych filozofów przyrody (np. epikurejczyków), było połączenie go z matematycznym opisem przyrody oraz szukanie potwierdzenia tez w badaniach empirycznych. Traktując ciało jako materialną maszynę, Kartezjusz wniósł duży wkład w rozumienie funkcjonowania układu nerwowego. W matematyce Kartezjusz zastosował algebrę w geometrii i jest uznawany za jednego z ojców geometrii analitycznej. Opracował też nazwany później jego imieniem układ współrzędnych.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Athanasius Kircher

(ur. 1602, zm. 1680)

 

niemiecki teolog i jezuita, wynalazca i konstruktor, znawca języków orientalnych, badacz hieroglifów egipskich, medyk i teoretyk muzyki. Autor ponad 40 książek i 2000 listów. Wsród jego dzieł jest „China Monumentis” -  rodzaj encyklopedii o Chinach. W dziele „Ars Magna Sciendi, sive Combinatoria” Kirchner omawia różne układy do generowania i liczenia wszystkich kombinacji skończonego zbioru obiektów. W księdze tej można znaleźć rysunek prawdopodobnie pierwszego grafu dwudzielnego.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Athanasius Kircher
bottom of page