Barok

okres w kulturze europejskiej od końca XVI wieku do XVIII wieku. Były to czasy odejścia od renesansowego humanizmu antropocentrycznego na rzecz mistycyzmu teocentrycznego. W sztukach wizualnych zasady harmonii ustąpiły miejsca chęci wywarcia na odbiorcy jak największego wrażenia. Barok to okres rewolucji naukowej, obok uniwersytetów zaczęły powstawać towarzystwa naukowe pod patronatami władców, a edukacja prężnie rozwijała się głównie dzięki działalności zakonów. Na skutek wykształcenia się racjonalizmu oraz empiryzmu nastąpił rozwój nauk przyrodniczych: biologii, astronomii, fizyki, a także medycyny i psychologii. Barokowe wizualizacje wiedzy uderzają swoją przenikliwością i wielowątkową treścią. To nie tylko drzewa wiedzy, układy centryczne, mapy połączeń świadomości, zmysłów i myślenia abstrakcyjnego, ale również opisy powstawania zjawisk takich
jak na przykład tęcza.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

Robert Fludd
Robert Fludd

Robert Fludd

(ur. 1574, zm. 1637)

 

doktor medycyny, filozof, pisarz, zajmował się studiowaniem ludzkiej psychiki. Wyznawca nauk różokrzyża i alchemik, członek królewskiego kolegium fizyókw. Fludd jest najbardziej znany ze swojego wkładu w filozofię okultystyczną. Swoje teorie opisał
w dziele „Metafizyczne, fizyczne i techniczne historia dwóch światów, czyli większe i mniejsze.”, opublikowanym w Niemczech
w latach 1617 i 1621. 

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Mikrokosmos umysłu
Mikrokosmos umysłu

Schemat mikrokosmosu umysłu.

Witruwiański makrokosmos
Witruwiański makrokosmos

Człowiek jako mikrokosmos wpisany w uniwersalny makrokosmos

Sztuki mikrokosmiczne
Sztuki mikrokosmiczne
Catoptrum Meteorographicum
Catoptrum Meteorographicum

Opis wróżbiarstwa meteorologicznego

Cała tajemnica choroby
Cała tajemnica choroby
Historia kosmosu
Historia kosmosu

Drzewo Życia

Cała przyroda
Cała przyroda
 
Refrakcja światła w oku
Refrakcja światła w oku

Ilustracja z „Dioptrique”, 1637

Wrażenia zmysłowe
Wrażenia zmysłowe

Ilustracja z „L'homme, et un Traitté de la formation du foetus”, 1664

Powstawanie tęczy
Powstawanie tęczy

Ilustracja z „Discours de la méthode”, 1637

Wiry eteru wokół planet
Wiry eteru wokół planet

Ilustracja z „Principia philosophiae”, 1644

 
Kartezjusz
Kartezjusz

Kartezjusz 

(ur. 1596, zm. 1650)

 

René Descartes – francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku, uznawany również za ojca filozofii nowożytnej. Autor najsłunniejszego cytatu filozoficznego: Cogito ergo sum (łac. „myślę, więc jestem”). Kartezjusz  był  jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli mechanicyzmu. Tym, co różniło mechanicyzm Kartezjusza od wcześniejszych filozofów przyrody (np. epikurejczyków), było połączenie go z matematycznym opisem przyrody oraz szukanie potwierdzenia tez w badaniach empirycznych. Traktując ciało jako materialną maszynę, Kartezjusz wniósł duży wkład w rozumienie funkcjonowania układu nerwowego. W matematyce Kartezjusz zastosował algebrę w geometrii i jest uznawany za jednego z ojców geometrii analitycznej. Opracował też nazwany później jego imieniem układ współrzędnych.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Athanasius
Athanasius

Kircher

Athanasius Kircher

(ur. 1602, zm. 1680)

 

niemiecki teolog i jezuita, wynalazca i konstruktor, znawca języków orientalnych, badacz hieroglifów egipskich, medyk i teoretyk muzyki. Autor ponad 40 książek i 2000 listów. Wsród jego dzieł jest „China Monumentis” -  rodzaj encyklopedii o Chinach. W dziele „Ars Magna Sciendi, sive Combinatoria” Kirchner omawia różne układy do generowania i liczenia wszystkich kombinacji skończonego zbioru obiektów. W księdze tej można znaleźć rysunek prawdopodobnie pierwszego grafu dwudzielnego.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

72 imiona Boga
72 imiona Boga

Diagram z „Oedipus Aegyptiacus”

Mapa Atlantydy
Mapa Atlantydy

Fikcyjna mapa z „Mundus Subterraneus”.

Drzewo filozoficzne
Drzewo filozoficzne

Drzewo filozoficzne reprezentujące wszystkie gałęzie wiedzy, ilustracja z „Ars Magna Sciendi”

Musaeum Collegii Romani
Musaeum Collegii Romani

Ilustracja „Musaeum Collegii Romani Societatis Jesu”

Wewnętrzne pożary Ziemi
Wewnętrzne pożary Ziemi

Model z „Mundus Subterraneus”.

Wpływ wszechświata na człowieka
Wpływ wszechświata na człowieka

Ilustracja z „Musurgia universalis, sive ars magna consoni et dissoni”

Fazy księżyca
Fazy księżyca

Ilustracja z „Ars magna lucis et vmbrae in decem libros digesta”

Uszy
Uszy

Uszy człowieka, krowy, konia, psa, kota, lamparta, szczura, świni, owcy i gęsi - ilustracja z „Musurgia Universalis”.