Nowoczesność

dalszy rozwój przemysłu i społeczeństwa przemysłowego przyniósł ze sobą między innymi industrializację, sekularyzację i urbanizację. Traktat wersalski kończący I wojnę światową zmienił ład polityczny, ustalając w Europie nowe granice międzypaństwowe. Wielu ludzi przestało być poddanymi a stało się obywatelami. Rosła ich świadomość, pojawiła się potrzeba edukacji pomocna w zrozumieniu nowego porządku otaczającego świata.
W Wiedniu powstało Muzeum Socjologii i Ekonomii, gdzie założyciele ruchu ISOTYPE stworzyli ekspozycję, która za pomocą specjalnie opracowanych plansz prezentowała przekrojowo stan ówczesnej wiedzy ogólnej od medycyny, demografii, geologii, geografii, przez produkcję przemysłową, stan rolnictwa po historię i politykę. ISOTYPE – metoda prezentacji w formie obrazkowej danych liczbowych, a także stosunków społecznych, technologicznych i historycznych rozwijała się do lat 70. XX wieku.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

Willard C. Brinton

(ur. 1880, zm. 1957)

 

amerykański inżynier, prezes Brinton Associates i pionier wizualizacji informacji. Znany z opublikowanego w 1914 roku podręcznika zatytułowanego „Graficzne metody przedstawiania faktów” - pierwszej amerykańskiej książki koncentrującej się na technikach graficznych dostosowanych dla przeciętnego odbiorcy. 

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Diagram przepływu
Diagram przepływu

„Graphic methods for presenting facts”, 1914

Wydatki rodziny
Wydatki rodziny

„Graphic methods for presenting facts”, 1914, p. 6

Mapy
Mapy

„Graphic methods for presenting facts”, 1914

Zapis meczu
Zapis meczu

„Graphic methods for presenting facts”, 1914

Metoda 3-wymiarowa
Metoda 3-wymiarowa

„Graphic methods for presenting facts”, 1914

Wykresy liniowe
Wykresy liniowe

„Graphic methods for presenting facts”, 1914

Cartogram, 1938
Cartogram, 1938

How Each State Shared in PWA Allotments for Non-Federal Power Projects as of July 1, 1937” (Public Utilities Fortnightly, February 3, 1938, Washington DC)

 
 
Ladislav Sutnar
Ladislav Sutnar

Ladislav Sutnar

(ur. 1897, zm. 1976)

 

czeski grafik, jeden z pionierów projektowania informacji wizualnej i architektury informacji. Zaprojektował między innymi 
przyjazną dla użytkowników książkę telefoniczną, pracował dla IBM i Narodów Zjednoczonych. Miał wiele wystaw indywidualnych a jedna z jego prac jest na stałe wystawiona w MoMA. Sutnaj najbardziej jest znany ze swoich książek, w tym „Controlled Visual Flow: Shape, Line and Color”, „Package Design: The Force of Visual Selling”, and „Visual Design in Action: Principles, Purposes”.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Industrial Coordination c. 1947
Industrial Coordination c. 1947

MoMA, The Collection

Skuteczne projektowanie
Skuteczne projektowanie
RCA Electron Tubes, 1943
RCA Electron Tubes, 1943
Znaczenie prawego górnego rogu
Znaczenie prawego górnego rogu
Tarcze sprzęgła
Tarcze sprzęgła

Strona z katalogu przemysłowego

Opony
Opony
 
Harry Beck
Harry Beck

Harry Beck

(ur. 1902, zm. 1974)

 

projektant, typograf, zaprojektował nowatorską mapę londyńskiego metra. W latach 1920. mapy londyńskiego metra stały się niezwykle trudne do odczytania, ponieważ próbowały wiernie odtworzyć przebieg linii i usytuowanie geograficzne stacji. W 1933 roku Beck stworzył nową mapę na podstawie wykresu, uwzględniając, zamiast geograficznego położenia stacji, ich wzajemne relacje przestrzenne. Jej podstawą była siatka ośmiokąta, linie przebiegały pod kątem prostym lub 45 stopni. Dzięki temu mapa stała się niezwykle klarowna. Stała się ona standardem w tworzeniu map połączeń komunikacyjnych. 

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Mapa londyńskiego metra
Mapa londyńskiego metra

1933 r.

ISOTYPE
ISOTYPE

ISOTYPE

(1925 - 1971)

 

International System of Typographic Picture Education - język graficzny, metoda wyjaśniająca współczesny świat za pomocą języka wizualnego, który w formie obrazkowej prezentował stosunki społeczne, technologiczne, biologiczne oraz historyczne.
Za twórcę Isotype jest powszechnie uważany Otto Neurath, austriacki socjolog, zajmujący się także ekonomią polityczną
i innymi naukami społecznymi, wizjoner, aktywny promotor nowego sposobu kształcenia i informowania ludzi. W jego zespole ważne miejsce zajmowała Marie Neurath zajmująca się transformacją danych do konceptu graficznego i Gerd Arntz, który był autorem większości powstałych projektów graficznych. Njważniejszym celem metody była edukacja dlatego język wizualny, którym się posługiwała miał prostą i klarowną formę, ograniczoną paletę kolorów i a podstawową zasadą było „mniej znaczy więcej”. Prezentowane dane zawsze były wyselekcjonowane, zaokrąglone i zorganizowane w czytelny sposób tak, by na pirewszy rzut oka widać było tylko najważniejsze elementy, te mniej istotne docierały do świadomości odbiorcy po bardziej wnikliwym przyjrzeniu się. Charakterystycznym elementem metody były powtarzające się rzędy piktogramów oznaczających różne ilości - ułatwiało to odbiorcy porównanie różnic. Dorobek ISOTYPE obecnie znajduje się w University of Reading, którego naukowcy udostępniają część kolekcji na stronie ISOTYPE REVISITED.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Człowiek - rożne profesje
Człowiek - rożne profesje

Słownik obrazkowy, strona z segregatora Gerd Arntz, 1929-33

Gdybyś mógł zajrzeć do środka
Gdybyś mógł zajrzeć do środka

Rozkładówka z „Cudów współczesnego świata” serii Marie Neurath, 1948, Londyn: Max Parrish

Społeczeństwo i gospodarka
Społeczeństwo i gospodarka

Lipsk: Instytut bibliograficzny, 1930

Imperia
Imperia

Rozkładówka z „Modern man in the making”, 1939

Sygnalizacja świetlna
Sygnalizacja świetlna

„Machines which seem to think”, Max Parrish 1954

Brytyjskie i sowieckie wybory
Brytyjskie i sowieckie wybory

„Our Two Democracies”, 1944

Amerykański i brytyjski wyborca
Amerykański i brytyjski wyborca

„Our Two Democracies”, 1944

Przepływ informacji
Przepływ informacji

Rueters, 1947

Towary eksportowane
Towary eksportowane

„Export Drive” Future Books, 1947

Włoscy emigranci
Włoscy emigranci

„United Italy”, Future Books, 1947

Kontrasty religijne
Kontrasty religijne

„Face to Face with China”, 1945

Malaria
Malaria

„The New Biology”, Johnson and Abercrombie, 1946