top of page

Nowoczesność

dalszy rozwój przemysłu i społeczeństwa przemysłowego przyniósł ze sobą między innymi industrializację, sekularyzację i urbanizację. Traktat wersalski kończący I wojnę światową zmienił ład polityczny, ustalając w Europie nowe granice międzypaństwowe. Wielu ludzi przestało być poddanymi a stało się obywatelami. Rosła ich świadomość, pojawiła się potrzeba edukacji pomocna w zrozumieniu nowego porządku otaczającego świata.
W Wiedniu powstało Muzeum Socjologii i Ekonomii, gdzie założyciele ruchu ISOTYPE stworzyli ekspozycję, która za pomocą specjalnie opracowanych plansz prezentowała przekrojowo stan ówczesnej wiedzy ogólnej od medycyny, demografii, geologii, geografii, przez produkcję przemysłową, stan rolnictwa po historię i politykę. ISOTYPE – metoda prezentacji w formie obrazkowej danych liczbowych, a także stosunków społecznych, technologicznych i historycznych rozwijała się do lat 70. XX wieku.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

Willard C. Brinton

(ur. 1880, zm. 1957)

 

amerykański inżynier, prezes Brinton Associates i pionier wizualizacji informacji. Znany z opublikowanego w 1914 roku podręcznika zatytułowanego „Graficzne metody przedstawiania faktów” - pierwszej amerykańskiej książki koncentrującej się na technikach graficznych dostosowanych dla przeciętnego odbiorcy. 

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Willard C. Brinton
Ladislav Sutnar

Ladislav Sutnar

(ur. 1897, zm. 1976)

 

czeski grafik, jeden z pionierów projektowania informacji wizualnej i architektury informacji. Zaprojektował między innymi 
przyjazną dla użytkowników książkę telefoniczną, pracował dla IBM i Narodów Zjednoczonych. Miał wiele wystaw indywidualnych a jedna z jego prac jest na stałe wystawiona w MoMA. Sutnaj najbardziej jest znany ze swoich książek, w tym „Controlled Visual Flow: Shape, Line and Color”, „Package Design: The Force of Visual Selling”, and „Visual Design in Action: Principles, Purposes”.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Harry Beck

Harry Beck

(ur. 1902, zm. 1974)

 

projektant, typograf, zaprojektował nowatorską mapę londyńskiego metra. W latach 1920. mapy londyńskiego metra stały się niezwykle trudne do odczytania, ponieważ próbowały wiernie odtworzyć przebieg linii i usytuowanie geograficzne stacji. W 1933 roku Beck stworzył nową mapę na podstawie wykresu, uwzględniając, zamiast geograficznego położenia stacji, ich wzajemne relacje przestrzenne. Jej podstawą była siatka ośmiokąta, linie przebiegały pod kątem prostym lub 45 stopni. Dzięki temu mapa stała się niezwykle klarowna. Stała się ona standardem w tworzeniu map połączeń komunikacyjnych. 

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

ISOTYPE

(1925 - 1971)

 

International System of Typographic Picture Education - język graficzny, metoda wyjaśniająca współczesny świat za pomocą języka wizualnego, który w formie obrazkowej prezentował stosunki społeczne, technologiczne, biologiczne oraz historyczne.
Za twórcę Isotype jest powszechnie uważany Otto Neurath, austriacki socjolog, zajmujący się także ekonomią polityczną
i innymi naukami społecznymi, wizjoner, aktywny promotor nowego sposobu kształcenia i informowania ludzi. W jego zespole ważne miejsce zajmowała Marie Neurath zajmująca się transformacją danych do konceptu graficznego i Gerd Arntz, który był autorem większości powstałych projektów graficznych. Njważniejszym celem metody była edukacja dlatego język wizualny, którym się posługiwała miał prostą i klarowną formę, ograniczoną paletę kolorów i a podstawową zasadą było „mniej znaczy więcej”. Prezentowane dane zawsze były wyselekcjonowane, zaokrąglone i zorganizowane w czytelny sposób tak, by na pirewszy rzut oka widać było tylko najważniejsze elementy, te mniej istotne docierały do świadomości odbiorcy po bardziej wnikliwym przyjrzeniu się. Charakterystycznym elementem metody były powtarzające się rzędy piktogramów oznaczających różne ilości - ułatwiało to odbiorcy porównanie różnic. Dorobek ISOTYPE obecnie znajduje się w University of Reading, którego naukowcy udostępniają część kolekcji na stronie ISOTYPE REVISITED.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

ISOTYPE
bottom of page