Rewolucje przemysłowe

okres zapoczątkowany w XVIII w. w Anglii i Szkocji, związany z zastąpieniem produkcji rzemieślniczej mechaniczną produkcją przemysłową oraz zmniejszeniem produkcji rolniczej. Przyczyną tej zmiany była eksplozja demograficzna i koniec ery rolnictwa feudalnego. Duża liczba ludzi napłynęła do miast, przemysł musiał nadążyć za ich potrzebami a jednocześnie zapewnić pracę nowo powstałej i licznej grupie społecznej. Symbolem tych czasów stała się maszyna parowa. Zmiany demograficzne i rozwijająca się gospodarka spowodowały rozwój statystyki – konieczne stało się nie tylko ulepszanie metod pozyskiwania danych, ale również ich opisu i analizy. Powstają znane nam doskonale wykres liniowy, powierzchniowy i słupkowy oraz wykres kołowy, pierścieniowy i polarny. Rozwija się metoda prezentacji danych na mapie – kartogram oraz mapa przepływów. 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

William Playfair

(ur. 1759, zm. 1823)

 

szkocki inżynier i ekonomista, twórca metody graficzne statystyki. William Playfair wymyślił kilka rodzajów schematów: w 1786 roku wykres liniowy, powierzchniowy i słupkowy wykres danych ekonomicznych, a w 1801 wykres kołowy i pierścieniowy używane do pokazywania relacji część-całość. Playfair miał różnorodną karierę. Był inżynierem, rysownikiem, księgowym, wynalazcą, złotnikiem, kupcem, brokerem inwestycyjnym, ekonomistą, statystykiem, pamflecistą, tłumaczem, publicystą, spekulantem gruntami, skazańcem, bankierem, żarliwym rojalistą, redaktorem, szantażystą i dziennikarzem.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wykres kołowy
Wykres kołowy

Wykres kołowy z „Brewiarza Statystycznego” (1801), przedstawiający proporcje imperium tureckiego w Azji, Europie i Afryce przed 1789

Wykres liniowy
Wykres liniowy
Redukcja długu publicznego
Redukcja długu publicznego
Ceny przenicy
Ceny przenicy

Wykres ukazujący wartość pszenicy w szylingach i dniówkę dobrego mechanika od 1565 do 1821, (1821)

Wykresy kołowe
Wykresy kołowe

1801

Wykres słupkowy
Wykres słupkowy
Bilans handlu
Bilans handlu

Wykres opublikowany w „Atlasie handlowym i politycznym.”, 1786

Eksport, import
Eksport, import

Szkocki eksport i import przez jeden rok od Bożego Narodzenia 1780 do Bożego Narodzenia 1781

 
Kampania Napoleona 1812r.
Kampania Napoleona 1812r.

Diagram przepływu pokazujący kampanię rosyjską Napoleona z 1812 roku. Prezentuje w dwóch wymiarach sześć typów danych: liczby wojsk napoleońskich; dystans; temperatura; szerokości i długości geograficznej; kierunek jazdy; i rozmieszczenie w relacji czasowej.

Wykres słupkowy
Wykres słupkowy

1862

Wykres
Wykres

Ruch handlowy w Canale Centralnym w 1844 roku

Migracje na świecie w 1858 r.
Migracje na świecie w 1858 r.

Mapa przepływów

Dostawy mięsa
Dostawy mięsa

Kartogram, który za pomocą wykresów kołowych pokazuje ilości bydła wysyłanego z całej Francji do spożycia w Paryżu (1858)

Bawełna
Bawełna

Mapa przepływów bawełny w Europie w 1858 i 1862 roku

Urzędy pocztowe w Paryżu
Urzędy pocztowe w Paryżu

1865 r.

Dostawy bydła
Dostawy bydła

Mapa kolejowych dostaw bydła do Paryża w 1862 roku.

 

Charles Joseph Minard 

(ur. 1781, zm. 1870)

 

francuski inżynier , który miał znaczący wkład w dziedzinę grafiki informacyjnej w zakresie inżynierii lądowej i statystyki. Minard był między innymi znany z wizualizacji danych liczbowych na mapach geograficznych. Najbardziej znana paca Minarda to kartograficzne przedstawienie danych liczbowych na mapie ukazujących katastrofalne straty poniesione przez Napoleona podczas kampanii rosyjskiej 1812 r.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Charles J. Minard
Charles J. Minard
Florence Nightingale
Florence Nightingale

Florence Nightingale

(ur. 1820, zm. 1910)

 

angielska pielęgniarka, statystyk, działaczka społeczna i publicystka. Była zwana "Damą z lampą" (ang. The Lady with the Lamp). Jest uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. Urodziła się w bogatej arystokratycznej rodzinie i wbrew woli rodziców postanowiłą zostać pielęgniarką. Wypracowała podstawy, na których opiera się współczesny wizerunek pielęgniarki. Jej zasługą jest zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych i poszkodowanych.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Przyczyny zgonów
Przyczyny zgonów

Diagram polarny „Przyczyny zgonów w armii na Wschodzie.” z tajnego raportu dotyczącego zdrowia, wydajności i administracji szpitali brytyjskiej armii (1858)

Diagramy gęstości zaludnienia
Diagramy gęstości zaludnienia

„Mortality of the British Army”, 1858

Diagramy śmiertelności względnej
Diagramy śmiertelności względnej

„Mortality of the British Army”, 1858

Śmiertelność w armi na tle populacji
Śmiertelność w armi na tle populacji

„Mortality of the British Army”, 1858

Śmiertelność brytyjskiej armii
Śmiertelność brytyjskiej armii

Śmiertelność brytyjskiej armii w kraju i za granicą z „Mortality of the British Army”, 1858

Proporcje żywych i umarłych
Proporcje żywych i umarłych

„Mortality of the British Army”, 1858

 
Przyczyny zgonów
Przyczyny zgonów

Diagram polarny „Przyczyny zgonów w armii na Wschodzie.” z tajnego raportu dotyczącego zdrowia, wydajności i administracji szpitali brytyjskiej armii (1858)

Diagramy gęstości zaludnienia
Diagramy gęstości zaludnienia

„Mortality of the British Army”, 1858

Diagramy śmiertelności względnej
Diagramy śmiertelności względnej

„Mortality of the British Army”, 1858

Śmiertelność w armi na tle populacji
Śmiertelność w armi na tle populacji

„Mortality of the British Army”, 1858

Śmiertelność brytyjskiej armii
Śmiertelność brytyjskiej armii

Śmiertelność brytyjskiej armii w kraju i za granicą z „Mortality of the British Army”, 1858

Proporcje żywych i umarłych
Proporcje żywych i umarłych

„Mortality of the British Army”, 1858

 
Étienne-Jules Marey
Étienne-Jules Marey

Étienne-Jules Marey

(ur. 1830, zm. 1910)

 

francuski naukowiec, fizjolog, fotograf (pionier chronofotografii). Zajmował się badaniem krążenia krwi i oddychania. Wynalazł szereg urządzeń pomiarowych, w tym sfigmograf. Na przełomie lat 1881 i 1882 Marey skonstruował swój pierwszy tzw. fotorewolwer (fusil photographique), wykonującą na szklanym dysku dwanaście zdjęć na sekundę.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Rozkład jazdy Paryż-Lion
Rozkład jazdy Paryż-Lion

Diagram pokazujący harmonogramów pociągów z Paryża do Lyonu i odwrotnie, opublikowany przez Mary książce „Metoda graficzna” (Paryż, 1885), zaprojektowany przez francuskiego inżyniera Ibry

Tętno wewnątrzsercowe
Tętno wewnątrzsercowe
Ruch w skoku o tyczce
Ruch w skoku o tyczce
Idący człowiek
Idący człowiek

Chronofotografia (1890)

Ernst Haeckel
Ernst Haeckel

Ernst Haeckel

(ur. 1834, zm. 1919)

 

niemiecki biolog, filozof i podróżnik; zwolennik darwinizmu. Studiował medycynę na uniwersytetach w Berlinie, Würzburgu i Wiedniu. Interesował się badaniami niższych zwierząt morskich. W latach 1865–1909 był profesorem zwyczajnym anatomii porównawczej na Uniwersytecie w Jenie. Utworzył tam Instytut Zoologiczny. Opracował pierwsze kompletne drzewo rodowe wszystkich organizmów i uwzględnił na nim człowieka. Wprowadził takie terminy jak ekologia, filogeneza, ontogeneza.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Drzewo życia
Drzewo życia

Historyczne drzewo życia E. Haeckla dzielące świat organizmów żywych na 3 królestwa: Plantae, Protista, Animalia. Ilustracja z Generelle Morphologie der Organismen (1866)

Rodowód człowieka
Rodowód człowieka

Oryginalna wersja niemiecka

Embrion ludzki i psi
Embrion ludzki i psi
Fazy rozwoju embrionów
Fazy rozwoju embrionów

Embriony ryby (F), salamandry (A), żółwia (T), kurczaka (H), świni (R), królika (K) i człowieka (M)

Ewolucja
Ewolucja
Pająki
Pająki

Plansza z „Kunstformen der Natur” (1904)