top of page

Rewolucje przemysłowe

okres zapoczątkowany w XVIII w. w Anglii i Szkocji, związany z zastąpieniem produkcji rzemieślniczej mechaniczną produkcją przemysłową oraz zmniejszeniem produkcji rolniczej. Przyczyną tej zmiany była eksplozja demograficzna i koniec ery rolnictwa feudalnego. Duża liczba ludzi napłynęła do miast, przemysł musiał nadążyć za ich potrzebami a jednocześnie zapewnić pracę nowo powstałej i licznej grupie społecznej. Symbolem tych czasów stała się maszyna parowa. Zmiany demograficzne i rozwijająca się gospodarka spowodowały rozwój statystyki – konieczne stało się nie tylko ulepszanie metod pozyskiwania danych, ale również ich opisu i analizy. Powstają znane nam doskonale wykres liniowy, powierzchniowy i słupkowy oraz wykres kołowy, pierścieniowy i polarny. Rozwija się metoda prezentacji danych na mapie – kartogram oraz mapa przepływów. 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

William Playfair

(ur. 1759, zm. 1823)

 

szkocki inżynier i ekonomista, twórca metody graficzne statystyki. William Playfair wymyślił kilka rodzajów schematów: w 1786 roku wykres liniowy, powierzchniowy i słupkowy wykres danych ekonomicznych, a w 1801 wykres kołowy i pierścieniowy używane do pokazywania relacji część-całość. Playfair miał różnorodną karierę. Był inżynierem, rysownikiem, księgowym, wynalazcą, złotnikiem, kupcem, brokerem inwestycyjnym, ekonomistą, statystykiem, pamflecistą, tłumaczem, publicystą, spekulantem gruntami, skazańcem, bankierem, żarliwym rojalistą, redaktorem, szantażystą i dziennikarzem.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

William Playfair
Charles Joseph Minard

Charles Joseph Minard 

(ur. 1781, zm. 1870)

 

francuski inżynier , który miał znaczący wkład w dziedzinę grafiki informacyjnej w zakresie inżynierii lądowej i statystyki. Minard był między innymi znany z wizualizacji danych liczbowych na mapach geograficznych. Najbardziej znana paca Minarda to kartograficzne przedstawienie danych liczbowych na mapie ukazujących katastrofalne straty poniesione przez Napoleona podczas kampanii rosyjskiej 1812 r.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Florence Nightingale

(ur. 1820, zm. 1910)

 

angielska pielęgniarka, statystyk, działaczka społeczna i publicystka. Była zwana "Damą z lampą" (ang. The Lady with the Lamp). Jest uważana za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. Urodziła się w bogatej arystokratycznej rodzinie i wbrew woli rodziców postanowiłą zostać pielęgniarką. Wypracowała podstawy, na których opiera się współczesny wizerunek pielęgniarki. Jej zasługą jest zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych i poszkodowanych.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Florence Nightingale
Étienne-Jules Marey

Étienne-Jules Marey

(ur. 1830, zm. 1910)

 

francuski naukowiec, fizjolog, fotograf (pionier chronofotografii). Zajmował się badaniem krążenia krwi i oddychania. Wynalazł szereg urządzeń pomiarowych, w tym sfigmograf. Na przełomie lat 1881 i 1882 Marey skonstruował swój pierwszy tzw. fotorewolwer (fusil photographique), wykonującą na szklanym dysku dwanaście zdjęć na sekundę.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Ernst Haeckel

(ur. 1834, zm. 1919)

 

niemiecki biolog, filozof i podróżnik; zwolennik darwinizmu. Studiował medycynę na uniwersytetach w Berlinie, Würzburgu i Wiedniu. Interesował się badaniami niższych zwierząt morskich. W latach 1865–1909 był profesorem zwyczajnym anatomii porównawczej na Uniwersytecie w Jenie. Utworzył tam Instytut Zoologiczny. Opracował pierwsze kompletne drzewo rodowe wszystkich organizmów i uwzględnił na nim człowieka. Wprowadził takie terminy jak ekologia, filogeneza, ontogeneza.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Ernst Haeckel
bottom of page