top of page

Era informacji

kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa po erze przemysłowej jest era informacji, która charakteryzuje się tym, że ponad połowa osób zatrudniona jest w procesie przetwarzania informacji. W latach 80. XX wieku rozpowszechniły się komputery do użytku osobistego, a w latach 90. Internet umożliwił niemal nieograniczony przepływ informacji i szeroki do niej dostęp. Potrzeba przetwarzania i obrotu informacją zaowocowała rozkwitem wszelkich form wizualizacji szeroko rozumianych danych w formach statycznych i interaktywnych. Narodziły się między innymi takie pojęcia jak: 

Big data - termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy.

Storytelling - tworzenie opartych na danych i faktach opowieści, których atrakcyjna i wciągająca forma angażuje odbiorcę emocjonalnie, co ułatwia mu percepcję i zapamiętanie informacji, a jednocześnie umożliwia stworzenie więzi z jej nadawcą.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

Wizualizacja wiedzy

Wizualizacja wiedzy

 

graficzne metody tworzenia, analizy i przekazywania informacji, idei, faktów, systemów za pomocą modeli. Zmiana sposobu zapisu informacji z liniowego na obrazkowy pozwala odbiorcy łatwiej ją odczytać, zrozumieć i zapamiętać a jej autorowi pomaga zorganizować wiedzę i nierzadko ukazać to, co wydaje się niewidoczne.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wizualizacja danych

Wizualizacja danych

 

graficzne metody prezentowania danych liczbowych w sposób uporządkowany, przystępny dla odbiorcy i najlepiej ukazujący istotę owych danych osiągnięte poprzez dobór właściwej formy i adekwatną jej atrakcyjność wizualną.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Infografika

Infografika

 

jedno z narzędzi komunikacji wizualnej. W odróżnieniu od prezentacji wiedzy lub danych liczbowych jest to akt komunikacji i jako taki posiada konkretnego nadawcę i odbiorcę oraz treść, która stanowi kombinację wizualizacji i tekstu. Zwykle przedstawieniem infografiki są dane liczbowe wraz z kontekstem społecznym, których dobór ma ujawnić jakąś czytelną prawdę, wniosek czy konkluzję. Infografiki przeważnie są oparte na storytellingu i posiadają element angażujący emocjonalnie.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Instrukcje

Instrukcje

 

rozwój konsumpcji przyniósł potrzebę wytłumaczenia, co jak działa. Instrukcja obsługi stała się domeną autonomii
i samodzielności – jak zrobić film, jak samemu zmontować szafkę czy zasadzić roślinę. Umiejętność pokazania newralgicznych momentów w czytelny sposób, przeprowadzenie instruowanego bez wątpliwości przez cały proces to podstawa dobrej instrukcji.

 

Mapy

Mapy

 

mapa są jednym z najstarszych i najistotniejszych graficznych zapisów rzeczywistości otaczającej człowieka. Służyły nam pomocą w orientacji przestrzennej i w wyznaczaniu celów. Obecnie mapy prócz tych podstawowych geograficznych funkcji pomagają
w planowaniu i organizacji informacji, idei, przedsięwzięć. Mogą wizualizować ruch, przepływ, sieci połączeń albo być narzędziem identyfikacji i promocji miejsc.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Sztuka wizualizacji

Sztuka wizualizacji

 

to kategoria, w której wizualizacja nierzadko traci swoją utylitarną funkcję a prym przejmuje forma. Sztuka może przemawiać
w czyimś imieniu i sprawie, może być oparta na danych i zachwycać pięknem formy. Jako zwierciadło swojego czasu sięga również w te ukryte rejony, by uchwycić nienamacalne, by pokazać inne znaczenie pojęć: relacja, połączenie, informacja, struktura.

 

 

bottom of page