top of page

Oświecenie

rozpoczęło się w Europie mniej więcej z końcem XVII wieku i trwało do wydarzeń rewolucji francuskiej 1789 roku, nazywane jest wiekiem rozumu lub wiekiem filozofów. Były to czasy, gdy najbardziej ceniono rozum ludzki, który, wyzwolony ze wszelkich więzów, uważano za drogę do poznania prawdy o świecie i samym człowieku. W efekcie takich przekonań państwa Europy uległy sekularyzacji, a także doprowadzono do sformułowania praw człowieka. Wielkim osiągnięciem myśli oświeceniowej było powstanie we Francji pierwszej powszechnej Encyclopédie (Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł), która przeniknięta wiarą w powszechny postęp stanowiła kompendium dostępnej wiedzy. Wiedzy, która zwizualizowana została na wielu planszach z wykresami klasyfikacyjnymi, rysunkami poglądowymi, schematami budowy czy działania.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

Karol Linneusz

Karol Linneusz

(ur. 1707, zm. 1778)

 

szwedzki przyrodnik, profesor Uniwersytetu w Uppsali. Jest autorem dzieła „Systema Naturae”, w którym opisał podstawy stworzonego przez siebie systemu klasyfikacji organizmów oraz upowszechnił zasadę binominalnego (dwuimiennego) nazewnictwa biologicznego, a także klasyfikacji minerałów. Opisał około 7700 gatunków roślin i 4162 gatunki zwierząt. W 1737 r., opublikował „Genera Plantarum” – dzieło dające podwaliny pod system klasyfikacyjny roślin, podstawę dzisiejszej botaniki.

Oparta jest na obserwacji zapładniania roślin; klasyfikuje się je według kształtu słupka, pręcika oraz sposobu rozmnażania.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Denis Diderot

Denis Diderot 

(ur. 1713, zm. 1784)

 

francuski pisarz, krytyk literatury i sztuki, filozof iencyklopedysta okresu Oświecenia. Denis Diderot stał się inicjatorem,
naczelnym redaktorem i jednym z głównych twórców Encyklopedii (1751–1772), która zebrała dorobek myśli społecznej, filozoficznej i moralnej europejskiego oświecenia. Sam napisał szereg artykułów z dziedziny filozofii, sztuki i rzemiosła.
To monumentalne dzieło współtworzył z nim matematyk Jean le Rond d’Alembert.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

bottom of page