Renesans

okres w historii kultury europejskiej obejmujący przede wszystkim XVI wiek, określany często jako „odrodzenie sztuk i nauk”. Za ramy czasowe epoki symbolicznie przyjmuje się między innymi datę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba na początku i 1600 rok na końcu. Głównym prądem intelektualnym był powstały we Włoszech humanizm, który skupiał się na człowieku. Odżyło zainteresowanie antropocentryczną kulturą i filozofią starożytnej Grecji i Rzymu, rozwinął się arystotelizm i platonizm, a także filozofia przyrody, stoicyzm i sceptycyzm. Wielkie znaczenie miały też okultyzm, alchemia i kabała, zgłębiane przez wielu filozofów i opisywane za pomocą diagramów pełnych magicznych symboli. Badania nad ludzkim ciałem,
jego proporcjami i związkiem z naturą, mapowanie świata ziemskiego i pozaziemskiego pozostawiły wiele przykładów zapisów graficznych.

 

 PRZECZYTAJ WIĘCEJ 

 
Luca Pacioli
Luca Pacioli
press to zoom

Luca Pacioli

(ur. 1445, zm. 1517)

 

włoski franciszkanin, wędrowny nauczyciel i matematyk, uważany za „ojca rachunkowości". Opracował m.in. standard zasady podwójnego zapisu. Sama metoda podwójnego zapisu powstała we Włoszech na długo przed opisaniem jej przez Paciolego,
jego zasługą było jednak jej zracjonalizowane i klarowne opisanie w podręczniku „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità” wydanym w 1494 roku w Wenecji. Pacioli zastanawiał się również nad wyjaśnieniem, dlaczego liczby doskonałe kończą się cyframi 6 i 8; wprowadził symbole dla pierwiastka kwadratowego, sześciennego oraz stopnia czwartego. Jednym
z najbardziej znanych traktatów autorstwa Pacioliego jest „De divina proportione” (napisany w latach 1496-98 w Mediolanie, wydany drukiem po raz pierwszy w Wenecji w 1509), do którego ilustracje wykonał sam Leonardo da Vinci

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Proporcje ludzkiej twarzy
Proporcje ludzkiej twarzy

Drzeworyt z „De divina proportione”. Linie i prostokąty nie odzwierciedlają złotego podziału ale system wirtuwiański.

press to zoom
Sześcio-ośmiościan rombowy mały
Sześcio-ośmiościan rombowy mały

Rysunek Leonarda da Vinci przedstawiający Sześcio-ośmiościan rombowy mały z „De divina proportione”.

press to zoom
Gwiezdny dwunastościan
Gwiezdny dwunastościan

Drzeworyt Leonarda da Vinci z „De divina proportione”. Wenecja, 1509

press to zoom
Litera S
Litera S

„De divina proportione”

press to zoom
Liczenie na palcach
Liczenie na palcach

Rycina z „Summa de arithmetica, geometria. Proportioni et proportionalita”.

press to zoom
Gra w szachy
Gra w szachy

Rycina z poświęconej grze w szachy księgi „De ludo scachorum".

press to zoom
Leonardo
Leonardo

da Vinci

press to zoom

Leonardo da Vinci 

(ur. 1452, zm. 1519)

 

włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog. 
Uważa się go za jednego z największych malarzy wszech czasów i prawdopodobnie najwszechstronniej utalentowaną osobę w historii. Jako inżynier, Leonardo tworzył projekty wyprzedzające jego czas, opracowując koncepcję helikoptera, czołgu, wykorzystania podstaw tektoniki płyt, podwójnego kadłuba łodzi i wiele innych innowacji. Doprowadził do znacznego wzrostu poziomu wiedzy o anatomii, budownictwie lądowym i hydrodynamice. Zaznaczył swoją obecność także w dziedzinie architektury, rzeźby, filozofii i pisarstwa, ale te zajęcia odgrywały mniejszą rolę w jego życiu. Do dziś przetrwało 7000 stron jego notatników
z rysunkami, szkicami naukowymi i notatkami.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Człowiek witruwiański
Człowiek witruwiański

Studium proporcji ludzkiego ciała

press to zoom
Kości i mięśnie
Kości i mięśnie
press to zoom
Ludzkie oko
Ludzkie oko
press to zoom
Embrion w łonie matki
Embrion w łonie matki
press to zoom
Tors kobiety
Tors kobiety
press to zoom
Rysunek z „Kodeksu Atlantyckiego”
Rysunek z „Kodeksu Atlantyckiego”
press to zoom
Kodeks Hammera
Kodeks Hammera
press to zoom
Plan twierdzy Imoli
Plan twierdzy Imoli
press to zoom
 
Ręka
Ręka

„De Occulta Philosophia”

press to zoom
Człowiek wpisany w pentagram
Człowiek wpisany w pentagram

„De Occulta Philosophia”

press to zoom
Proporcje, miary i harmonia ciała
Proporcje, miary i harmonia ciała

„De Occulta Philosophia”

press to zoom
Proporcje, miary i harmonia ciała
Proporcje, miary i harmonia ciała

„De Occulta Philosophia”

press to zoom
Drugi pentagram Merkurego
Drugi pentagram Merkurego

„De Occulta Philosophia”

press to zoom
Saturn i Jupiter
Saturn i Jupiter

„De Occulta Philosophia”

press to zoom
 
Heinrich
Heinrich

Cornelius Agrippa

press to zoom

Heinrich Cornelius Agrippa

(ur. 1486, zm. 1535)

 

mag, okultysta, astrolog, alchemik i filozof. Agrippa jest legendarnym pierwowzorem postaci Fausta w dramacie Johanna Wolfganga Goethego. Wedle legend sprzedał duszę diabłu i był wampirem. Opowieści głoszą, że potrafił przenikać przez kraty więzienne, zamieniał złote monety w ślimaki i podróżował z czarnym psem. Faktem jest, że sprzeciwił się spaleniu czarownicy,
za co był sądzony. Agrippa studiował medycynę, filozofię i prawo. Trudnił się jednak filozofią, w której jako pierwszy odrzuca scholastycyzm. W księgach opisuje sposoby czarowania wedle magii naturalnej i ceremonialnej.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 

Jan Ámos Komenský 

(ur. 1592, zm. 1670)

 

czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki, senior generalny braci czeskich w latach 1648–1670. Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu
zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania. Zalecał objęcie nauczaniem wszystkich niezależnie od płci i stanu, a także nauczanie w języku ojczystym

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Alfabet A-M
Alfabet A-M

„Orbis sensualium pictus quadrilinguis” („Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadających”)

press to zoom
Mapa Moraw
Mapa Moraw

Mapa z 1627 r.

press to zoom
Labyrint
Labyrint

Labirynt świata i raj serca

press to zoom
Jan Ámos
Jan Ámos

Komenský

press to zoom