Średniowiecze

trwało w Europie od V do XV wieku n.e. i rozpoczęło się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego, a zakończyło wraz z nastaniem wielkich odkryć geograficznych. Na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego plemiona barbarzyńskie (w tym różne ludy germańskie) tworzyły nowe państwa. Większość nowo powstałych królestw zaadaptowała niektóre z nadal istniejących rzymskich instytucji. Powstawały pierwsze uniwersytety. W miarę rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa zakładane były klasztory a życie intelektualne tego okresu było zdominowane przez scholastykę – filozofię uzasadniającą prawdy wiary. Rozwinęła się egzegeza, czyli sztuka rozumienia i wykładania ukrytych w świętych tekstach prawd, alegorii i metafor.
W licznych iluminacjach znajdziemy wiele przykładów graficznych modeli klasyfikacji czy hierarchii często przyjmujących formę drzewa. Ciekawym przykładem wizualizacji wiedzy jest Mapa O-T ukazująca świat schematycznie jako oblany ze wszystkich stron morzem okrąg podzielony
literą T na trzy części reprezentujące ówcześnie znane kontynenty: Europę, Azję i Afrykę.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

 
 
Izydor
Izydor

z Sewilli

press to zoom

Izydor z Sewilli

(ur. 560, zm. 636)

 

arcybiskup Sewilli, święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła zwany „ostatnim znawcą starożytnego świata”. Dziełem, które
po sobie pozostawił była „Etymologia” znana również jako „Początki” - etymologiczna encyklopedia zawierająca zebrane
i zorganizowane bogactwo wiedzy z setek źródeł klasycznych. „Etymologia" obejmuje encyklopedyczny
zakres tematów

począwszy od gramatyki i retoryki przez wiedzę o ziemi i kosmosie, wiedzę o budynkach, metalach, wojnie, statkach,
ludziach, zwierzętach po medycynę, prawo i religię.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wykres pokrewieństwa
Wykres pokrewieństwa

Wykres pokrewieństwa z „Etymologii” Izydora z Sewilli

press to zoom
Mapa O-T
Mapa O-T

Mapa O-T – popularna w średniowiecznej Europie ukazuje świat schematycznie jako oblany ze wszystkich stron morzem okrąg, podzielony literą T na trzy ówcześnie znane kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Guntherus Ziner 1472 r.

press to zoom
Mapa O-T
Mapa O-T

Mapa O-T z pierwszej wersji drukowanej „Etymologii” Izydora z Sewilli

press to zoom
Lambert
Lambert

z Saint-Omer

press to zoom

Lambert z Saint-Omer 

(ur. 1061, zm. 1125)

 

opat klasztoru Saint Omer i autor „Liber Floridus” - średniowiecznej encyklopedii, na którą składały się z fragmenty ponad 192 dzieł autorów starożytnych i współczesnych m.inn. Pliniusza, Seneki, Publiliusza Syrusa, Pawła Orozjusza, Ambrozjusza Teodozjusza Makrobiusza, Paulina z Noli, Świętego Hieronima, Izydora, Grzegorza z Tours i innych. Encyklopedia zawiera historię powszechną zapisaną chronologicznie do roku 1119. Omawia również tematy biblijne, astronomiczne, geograficzne, filozoficzne
i przyrodnicze.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Drzewo cnót i przywar
Drzewo cnót i przywar

Ilustracja z „Liber Floridus”

press to zoom
Mapa świata w XII w.
Mapa świata w XII w.

Ilustracja z „Liber Floridus”

press to zoom
Mapa Europy
Mapa Europy

Fragment mapy świata, ilustracja z „Liber Floridus”

press to zoom
Drzewo genealogiczne
Drzewo genealogiczne

Ilustracja z „Liber Floridus”

press to zoom
Rośliny i kwiaty
Rośliny i kwiaty

Ilustracja z „Liber Floridus”

press to zoom
Drzewa ośmiu błogosławieńst
Drzewa ośmiu błogosławieńst

Ilustracaja z „Liber Floridus”

press to zoom
Koniec świata
Koniec świata

Ilustracaja z „Liber Floridus” wyjaśniająca w jaki sposób nastąpi koniec świata

press to zoom
Pory roku
Pory roku

Ilustracaja z „Liber Floridus” przedstawiająca cykle księżyca i cykl pór roku z czterech stron świata

press to zoom
 
Joachim
Joachim

z Fiore

press to zoom

Joachim z Fiore

(ur. 1130/1135, zm. 1202)

 

teolog i mistyk chrześcijański, cysters, a następnie założyciel własnej kongregacji zakonnej S. Giovanni in Fiore. Uchodził za proroka, spotykał się z królami i papieżami, wpłynął na egzegezę Apokalipsy św. Jana. Zaproponował trójpodział dziejów świata, zajmował się historiozofią i eschatologią, zapowiadał rozpoczęcie nowej epoki, w której obecny Kościół wraz z jego instytucjami przeminie, i przyczynił się do oczekiwań końca świata w roku 1260. Jego nauka przyczyniła się do powstania wielu sekt w XIII wieku, a także w pewnym stopniu wpłynęła na rozłam w łonie zakonu franciszkanów. 

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Siedmiogłowa bestia
Siedmiogłowa bestia

„Liber figurarum”

press to zoom
Nowy porządek w podeszłym wieku
Nowy porządek w podeszłym wieku

Libro de las Figuras Tabla XII Códice Reggiano (s.XIII) („Liber figurarum”)

press to zoom
Siedmiogłowa bestia
Siedmiogłowa bestia

„Liber figurarum”

press to zoom
Trójca Święta
Trójca Święta

Trójca Święta przedstawiona w postaci trzech przeplatających się pierścieni, napis „IEUE” oznacza tetragram („Liber figurarum”)

press to zoom
Kościół Rzymski
Kościół Rzymski

„Liber figurarum”

press to zoom
Drzewo dziejów
Drzewo dziejów

Drzewo dziejów, z oznaczeniem trzech epok („Liber figurarum”)

press to zoom
Jest napisane u proroka Izajasza
Jest napisane u proroka Izajasza
press to zoom
Drzewo
Drzewo

„Liber figurarum”

press to zoom
 
Rajmund Llull
Rajmund Llull
press to zoom

Rajmund Llull

(ur. ok. 1232 w Palma na Majorce, zm. ok. 1315)

 

kataloński tercjarz franciszkański i misjonarz, filozof średniowieczny, poeta, teolog, uważany za pierwotnego wynalazcę kombinatoryki zastosowanej w konstrukcji maszyny logicznej i błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego. 
Główne dziełem Llulla jest „Ars generalis ultima” (Ars magna), gdzie przedstawiony jest projekt urządzenia (maszyny logicznej),
w której podmioty i orzeczenia stwierdzeń teologicznych układały się w okręgi, kwadraty, trójkąty i inne figury geometryczne,
a po poruszeniu dźwigni, przekręceniu korby albo obróceniu koła stwierdzenia tworzyły zdania prawdziwe lub fałszywe,
same się dowodząc.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Drzewo wiedzy
Drzewo wiedzy
press to zoom
Drzewo wiedzy
Drzewo wiedzy
press to zoom
Drzewo relacji logicznych
Drzewo relacji logicznych

„Logica nova”, 1512

press to zoom
Drzewo filozofii miłości
Drzewo filozofii miłości
press to zoom
Wielka Sztuka
Wielka Sztuka
press to zoom
Drzewo cnót
Drzewo cnót

1505 r.

press to zoom
Drabina natury
Drabina natury

„Liber de ascensu et decensu intellectus”

press to zoom
Wielka Sztuka
Wielka Sztuka
press to zoom