Drzewo filozoficzne

Drzewo filozoficzne reprezentujące wszystkie gałęzie wiedzy, ilustracja z „Ars Magna Sciendi”

Go to link