De regulis oppositarum propositionu

Zasady przeciwstawne tezy „Organon” dzieło Arystotelesa poświęconego logice. Wydanie weneckie z 1580.