Koniec świata

Ilustracaja z „Liber Floridus” wyjaśniająca w jaki sposób nastąpi koniec świata

Go to link