Królestwo zwierząt

Tabela „Królestwo zwierząt” (Regnum Animale) z pierwszej edycji „Systema Naturæ.”, (1735)

Go to link