Diagramy gęstości zaludnienia

„Mortality of the British Army”, 1858

Go to link