Śmiertelność brytyjskiej armii

Śmiertelność brytyjskiej armii w kraju i za granicą z „Mortality of the British Army”, 1858

Go to link